2016-01-05

Kontrole

ROK

2015

KTO

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

DATA

07/01-02/02/2015

ZAKRES

Realizacja planu dochodów i wydatków. Sprawy organizacyjno- kadrowe

ZALECENIA

Wydano zalecenia

 

 

ROK

2015

KTO

PSSE

DATA

13/01/2015

ZAKRES

Kontrola sprawdzająca

ZALECENIA

Bez zaleceń

 

ROK

2015

KTO

PSSE

DATA

22/05/2015

ZAKRES

Kontrola interwencyjna

ZALECENIA

Bez uwag

 

ROK

2015

KTO

WYDZIAŁ EDUKACJI UM KATOWICE

DATA

22/06/2015

ZAKRES

Kontrola dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi

ZALECENIA

Bez zaleceń

 

ROK

2015

KTO

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

DATA

14/12/2015

ZAKRES

Cząstkowa ocena pracy dyrektora

ZALECENIA

Bez uwag

 

ROK

2015

KTO

WYDZIAŁ EDUKACJI UM KATOWICE

DATA

15/12/2015

ZAKRES

Cząstkowa ocena pracy dyrektora

ZALECENIA

Bez uwag

 

ROK

2016

KTO

PSSE

DATA

29/01/2016

ZAKRES

Kontrola sprawdzająca

ZALECENIA

Bez uwag

 

ROK

2016

KTO

PSSE

DATA

09/03/2016

ZAKRES

Ocena stanu sanitarnego

ZALECENIA

Bez uwag

 

ROK

2017

KTO

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

DATA

 

ZAKRES

Prawidłowość prowadzenia postępowań w zakresie zadań inwesycyjnych

ZALECENIA

Bez uwag

 

ROK

2017

KTO

PSSE

DATA

27/03/2017

ZAKRES

Ocena realizacji programu "Żywienie na wage zdrowia"

ZALECENIA

Bez zaleceń

 

ROK

2017

KTO

PSSE

DATA

10/05/2017

ZAKRES

Ocena stanu sanitarnego

ZALECENIA

Bez zaleceń

 

ROK

2017

KTO

PSSE

DATA

21/11/2017

ZAKRES

Ocena stanu sanitarnego

ZALECENIA

Bez zaleceń

 

ROK

2019

KTO

PSSE

DATA

08/02/2019

ZAKRES

Ocena stanu sanitarnego

ZALECENIA

Bez zaleceń

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się